KURS KOREPETYCJE: TECHNIK INFORMATYK INF.03 - przygotowanie on-line i/lub stacjonarnie do egzaminu INF03

Dane kontaktowe:

98-220 Zduńska Wola, telefon: 509 869 388

mail: biuro ( @) gddm.com.pl JavaScript rządzi w korepetycjach

KURS KOREPETYCJE: TECHNIK INFORMATYK INF.03 - przygotowanie on-linestacjonarnie do egzaminu - CZĘŚĆ I WPROWADZENIE

przykładowy harmonogram - wykład z ćwiczeniami:

wprowadzenie do programowania 2 godziny

HTML, CSS 2-4 godzin

JavaScript 5-8 godzin

SQL 2-4 godziny

PHP 2-4 godziny

rozwiązywanie testów i zadań 4-8 godzin

1. Omówienie programu edukacji dla INF.03

a. https://cke.gov.pl/ - Centralna Komisja Egzaminacyjna

b. plik: "D20190991-08.pdf"

c. zasoby szkolne – analiza:

▪ jakie zasoby zgłosiła szkoła do CKE?

▪ przed egzaminem – sprawdzenie komputera z oprogramowaniem

2. Najczęściej wykorzystywane zasoby w nauce i/lub na egzaminie:

a. wspólna nauka, to zajęcia pod przewodnictwem trenera, ale z ćwiczeniami wykonywanymi przez uczestników korepetycji, dlatego potrzebny jest komputer i właściwe oprogramowanie

b. AI – nie używać! Ogłupia i daje złudne wrażenie, że potrafimy sami coś zrobić

c. systemy operacyjne- Windows, Linux – wybór jednego do egzaminu

d. IDE vs. RAD – wyjaśnienia, przykłady

e. pakiety: XAMPP (Apache, PHP, MariaDB, SQL, ..), MSYS2 (C/C++ - MinGW - Minimalist GNU for Windows), CodeBlocks, itp.

f. graficzne:

▪ grafika wektorowa - Inkscape, CorelDraw, LibreOffice Draw

▪ grafika rastrowa - Gimp, Photoshop, LibreOffice Draw

g. strony www: https://developer.mozilla.org/en-US/

Pytania sprawdzające

3. Co trzeba wiedzieć do egzaminu teoretycznego, a nie będziemy o tym się uczyli (chyba, że na życzenie ucznia):

a. Grafika:

▪ Grafika wektorowa - obraz generowany ze wzorów matematycznych - zaawansowane krzywe

▪ Grafika rastrowa - obraz tworzony z pikseli - pojedynczych elementów

▪ Kanał alfa

b. C/C++ - podstawy, ma znaczenie jedynie na egzaminie teoretycznym INF.03

c. podstawy sieci komputerowych, w tym cyberbezpieczeństwo,

d. podstawy informatyki, w tym systemy liczbowe (dwójkowy, ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy)

e. pseudokod,

f. budowa komputerów,

g. WCAG 2.0/2.1

h. rodzaje licencji (płatne, bezpłatne, bezpłatne do użytku niekomercyjnego), w tym najpopularniejsze licencje open source - MIT, BSD, GNU General Public License (GPL) - https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_license , Licencje i narzędzia Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/

Pytania sprawdzające

4. Typowanie w językach programowania:

a. typowanie dynamiczne

b. typowanie statyczne

c. typowanie mieszane

Pytania sprawdzające

5. Windows – konfiguracja:

a. Pełne uprawnienia administracyjne

b. Prywatność i zabezpieczenia > Dla deweloperów >

▪ Tryb dewelopera – włączone

▪ PowerShell (uruchamianie skryptów) – włączone

c. PATH – przegląd

d. Uwaga! Blokowanie portów dla elementów XAMPP

Pytania sprawdzające

6. Frontend vs. Backend – kompleksowe spojrzenie na tzw. stos technologiczny

a. rysunki obrazujące front i backend

b. aplikacje mobilne a aplikacje webowe (internetowe) a aplikacje desktopowe

Pytania sprawdzające

Wskaż języki programowania działające:

a. tylko na frontend,

b. tylko na backend,

c. na frontend i backend.

 

CZĘŚĆ II WEB DEVELOPMENT HTML CSS

1. Wybór narzędzia – Visual Studio Code/ VSCodium

a. konfiguracja modułów

2. HTML - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference

a. elementy przestarzałe – nie używać na egzaminie!

b. nazewnictwo: znacznik, atrybut, właściwość, funkcja, metoda, responsywność

c. struktura DOM

d. Poprawność kodu a poprawność semantyczna

Pytania sprawdzające

3. Podstawy kodowania strony internetowej

a. budowa struktury strony www – HTML

b. stworzenie wyglądu strony – CSS

c. interakcje na stronie www – JavaScript

Pytania sprawdzające

4. HTML omówienie poszczególnych elementów

a. Blokowe

b. Tekstowe

c. Semantyczne

d. Pozostałe

Ćwiczenia

5. HTML – multimedia

a. Video

b. Audio

Ćwiczenia

6. HTML Formularze

a. Form

b. Input

Ćwiczenia

7. HTML Grafika

a. Canvas

b. formaty zdjęć: png, jpg, webp, svg, gif

Ćwiczenia

8. Zapytania o media

a. wewnątrz pliku .html

b. wewnątrz pliku .css

Ćwiczenia

9. CSS budowa stylów

a. selektor/Klasa - informuje przeglądarkę, co ma być sformatowane

b. blok deklaracji - lista instrukcji formatowania do użycia przez przeglądarkę nadających styl selektorowi

c. przykład:

▪ p {color:blue; font-size:1.2em;}

▪ .zncznikP {color:blue; font-size:1.2em;}

Ćwiczenia

10. CSS podstawowe elementy służące do budowy wyglądu strony

a. dziedziczenie

b. layout, bloki

c. display vs. visibility

d. tło

e. kolor

f. font

g. box css – margin, padding

h. border, border-radius

i. listy

j. media

k. tabela

l. przezroczystość

m. z-index

n. hover, transition a animacja w CSS

o. position – layouty względne i bezwzględne

p. zmienne w CSS

Ćwiczenia

11. Prosta strona składająca się z elastycznych kolumn

a. grid

b. flexbox

c. float - przestarzały

d. inne

Ćwiczenia

 

CZĘŚĆ III PROGRAMOWANIE INTERAKTYWNYCH STRON W JĘZYKU JAVASCRIPT

1. Programowanie podstawy:

a. Zmienna

b. Obiekt: metody właściwości

Ćwiczenia

2. Operacje na zmiennych:

a. stringach

b. liczbach

c. tablicach

Ćwiczenia

3. Metody – dostęp do DOM:

a. element.getElementById("jakiesId")

b. element. document.getElementsByClassName("nazwaKlasy")

c. element. getElementsByName("name")

d. element. getElementsByTagName("li")

Ćwiczenia

4. Zdarzenia DOM Document addEventListener()

Ćwiczenia

5. Funkcje dostępowe do DOM, m.in.:

a. innerHTML

b. innerText

c. insertBefore

d. setAttribute

e. appendChild

Ćwiczenia

6. Funkcje czasowe w JavaScript

a. setTimeout

b. setInterval

c. requestAnimationFrame.html

Ćwiczenia

7. JavaScript - obiektowość języka

a. metody

b. właściwości

Ćwiczenia

8. Obiekty – tworzenie

a. konstruktor

b. objectCreate

Ćwiczenia

9. Obiekty

a. prototyp, konstruktor, __proto__

CZĘŚĆ IV PHP, SQL – KODOWANIE BACKEND’U

1. XAMP – omówienie elementów:

a. serwer Apache

b. PHP

c. baza danych MariaDB

d. język programowania SQL

Ćwiczenia

2. phpMyAdmin

a. tworzenie baz danych

b. wizualne zmiany w bazie danych

c. wprowadzanie kodu SQL

d. uprawnienia w bazie danych

Ćwiczenia

3. SQL – podstawy języka zapytań do baz danych

a. tworzenie baz danych i jej elementów

b. zmiana tabel i baz danych

c. wprowadzanie danych do tabeli

d. zmiana danych w tabeli

e. operacje na kilku tabelach

Ćwiczenia

4. PHP podstawy:

a. proste strony PHP

b. stringi

c. podstawowe typy danych

d. zmienne

e. tablice

f. matematyka w PHP

g. zmienne globalne

Ćwiczenia

5. PHP i HTML

a. rozdzielenie kodów PHP i HTML

b. dynamiczne strony internetowe - PHP wewnątrz HTML

c. tworzenie połączenia z backendem

d. połączenie z bazą danych MariaDB

Ćwiczenia

6. ANALIZA PYTAŃ TESTOWYCH EGZAMINU INF.03

 

7. ZADANIA PRAKTYCZNE W OPARCIU O ZASOBY EGZAMINU INF.03

 

8. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

 

Dane kontaktowe: 98-220 Zduńska Wola, telefon: 509 869 388, mail: biuro ( @) gddm.com.pl JavaScript rządzi w korepetycjach